Σύνθεση και χαρακτηρισμός των συγκεκριμένων εξοπλισμού ανάμιξης

Σύνθεση της εργοστάσιο ανάμειξης σκυροδέματος

Σκυρόδεμα συσκευή ανάμιξης είναι τσιμέντο, αδρανή, νερό, ανάμιξη, πρόσμιξη και άλλα υλικά σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μετρήσεως αναλογίας σκυροδέματος, και στη συνέχεια αναδεύτηκε σε ένα συγκεκριμένο σύνολο μίκτη του εξοπλισμού, κοινώς γνωστό ως εργοστάσιο ανάμειξης σκυροδέματος (δάπεδο). Σκυρόδεμα συσκευή ανάμιξης κυρίως από τον εξοπλισμό χειρισμού υλικών, του εξοπλισμού αποθήκευσης υλικά, εξοπλισμό μέτρησης, Εξοπλισμός για ανάμιξη, και τα συστήματα ελέγχου και άλλα συστατικά. Συμπεριλαμβανομένων των υλικών, αδρανών, τσιμέντου, ανάμιξη, νερό, πρόσθετα και ούτω καθεξής.

Η κατάταξη των συγκεκριμένων εξοπλισμού ανάμιξης

(Α) με την κατάταξη της κινητικότητας

1. Ο κινητός σταθμός ανάμιξης

Ο σταθμός ανάμιξης συνήθως με μια συσκευή περπάτημα, μπορεί να μεταφέρεται ανά πάσα στιγμή, η κινητικότητα είναι καλή. Κυρίως προσαρμοστεί σε κάποια προσωρινή ή μεγάλη κινητικότητα έργα, όπως δρόμοι, γέφυρες και ούτω καθεξής.

2. Κατεδάφιση του σταθμού αναμίξεως

Το φυτό αυτό ανάμιξη συναρμολογείται από αρκετές μεγάλες συνιστώσες, μπορεί να συναρμολογηθεί και να αποσυναρμολογηθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα, με την μεταφορά του στο εργοτάξιο. Χρησιμοποιούνται κυρίως σε εμπορικά εργοστάσια σκυροδέματος και των μεγάλων και μεσαίων κατασκευών από σκυρόδεμα.

3. Σταθερό δάπεδο ανάμιξη

Αυτό είναι ένα μεγάλο εργοστάσιο ανάμειξης σκυροδέματος με μεγάλη παραγωγική ικανότητα, που χρησιμοποιούνται κυρίως σε εμπορικές εργοστάσια σκυροδέματος, μεγάλες προκατασκευασμένες φυτών και εργοτάξιο Conservancy νερό.

(Β) σύμφωνα με την ταξινόμηση της παραγωγικής διαδικασίας

Σκυρόδεμα συσκευή ανάμιξης σύμφωνα με την διάταξη της τεχνολογίας της μπορεί να χωριστεί σε ένα στάδιο και σε δύο στάδια δύο κατηγορίες.

(C) άλλες μεθόδους ταξινόμησης

Σκυρόδεμα συσκευή ανάμειξης εκτός από τα ανωτέρω δύο είδη συνήθως χρησιμοποιούμενες μεθόδους ταξινόμησης, αλλά επίσης και ανάλογα με το αν τη διαμόρφωση της ανάμιξης εξοπλισμού και προσθέστε νερό ανάμιξης σε ξηρό σταθμό υλικό παρτίδων και υγρό σταθμό ανάμιξης, σύμφωνα με την ρυθμίσετε το συνεχή τροφοδοσία του εξοπλισμού ανάμιξης διαιρείται σε συνεχή σταθμό ανάμιξης και σταθμό ανάμιξης Gap.


Ώρα δημοσίευσης: Feb-08-2018
WhatsApp Online Chat !